ul. Bielska 48, 43-200, Pszczyna
+48 570 224 766

Separatory

Frezowanie cnc separatorów.

Frezowanie cnc separatorów. Separatory piankowe, podobnie jak tablice cieni, wykonane z trwałej i elastycznej pianki polietylenowej, wykorzystywane są do przechowywania elementów i minimalizowania ryzyka ich uszkodzenia podczas transportu lub przenoszenia.

W odróżnieniu od tablic cieni, Separatory piankowe przeznaczone są raczej dla przedmiotów o podłużnym kształcie lub wymiarach wymagających dodatkowego zabezpieczenia, na przykład ze względu na wystające segmenty. Podczas transportu dużej ilości oddzielnych elementów, wykorzystanie separatorów może okazać się niezbędne; nieodpowiednie zapakowanie przewożonych części może grozić ich zarysowaniem lub w najgorszym przypadku – nieodwracalnym uszkodzeniem.

Ze względu na nierzadko wysoką wartość przewożonych części samochodowych, nasze produkty dedykujemy w szczególności prężnie rozwijającemu się sektorowi automotive, w którym dbałość o szczegóły ma niejednokrotnie duże znaczenie. Opakowanie elementów z użyciem separatorów piankowych umożliwi ekonomiczne rozmieszczenie ochranianych części oraz ich uporządkowaną ekspozycję.

Separators milling

Foam separators – the same as shadow boards, made of durable and flexible polyurethane foam – are used to store components and minimize the risk of damage during transport or handling.

Unlike shadow tables, foam separators are designed for objects with an elongated shape or dimensions that require additional protection, for example due to protruding segments. When transporting a large number of separated elements, the use of separators may be necessary; unsuitable packaging of transported parts may cause scratches or, in the worst case, irreversible damage.

Due to the often high value of transported car parts, we dedicate our products in particular to dynamically developing automotive sector, where attention to detail is often of great importance. The packaging of elements with the use of foam separators will enable economical placement of protected parts and their orderly display.

pl_PLPL