ul. Bielska 48, 43-200, Pszczyna
+48 570 224 766

Frezowanie dekoracji hotelowych

Wycinanie dekoracji

Frezowanie cnc dla branży hotelarskiej. Urządzenie wnętrza hotelu, czy to pokojów gości czy pozostałej przestrzeni jest sprawą kluczową. Nie od dawna wiadomo, że pierwsze wrażenie jest najważniejsze. Schludne i ładne wnętrza cieszą oko i sprawiają, że goście chcą do takiego miejsca powracać.

Nasza firma wychodzi naprzeciw potrzebom branży hotelarskiej oferując ciekawe rozwiązania dla tego typu przedsiębiorstw! Frezarki CNC otwierają wiele możliwości wzbogacenia tego typu wnętrz!

Odśwież wygląd hotelu montując niepowtarzalne ścianki ażurowe! Takie elementy zamkną otwartą i nieprzytulną przestrzeń stwarzając przyjazną i ciepłą atmosferę.

Postaw na profesjonalny image Twojej firmy montując emblemat lub litery 3D w widocznym miejscu na zewnątrz lub w środku obiektu!

Hotel powinien być miejscem zapewniającym odpoczynek i przytulny kąt dla gości. Może warto pomyśleć o zainstalowaniu elementów zwiększający komfort klientów? Dobrym pomysłem mogą okazać się bariery akustyczne lub ekrany przeciwhałasowe, które mogą wyglądać naprawdę imponująco!

Dzięki dekoracyjnym modyfikacjom pokoje gości mogą uzyskać oryginalny i elegancki wygląd! Zamontowany nad łóżkiem ażurowy panel czy ciekawy ornament wykonany na meblach nie pozostaną obojętne wymagającym gustom gości!

Hotel industry

The interior of the hotel, whether it is guest rooms or the rest of the building, is a key issue. It has not been known for a long time that the first impression is the most important. Neat and nice interiors please the eye and make guests want to come back to such a place.

Our company meets the needs of the hotel industry by offering interesting solutions for this type of companies! CNC milling machines open many possibilities for enriching this type of interior!

Refresh the look of the hotel by assembling the unique openwork walls! Such elements will close the open and uncomfortable space creating a friendly and warm atmosphere.

Bet on a professional image of your company by mounting an emblem or 3D letters in a visible place outside or inside your enterprise!

The hotel should be a place providing rest and a cozy corner for every guest. It would be wise to think about installing elements that increase customer comfort! A good idea can be the installation of acoustic barriers or noise barriers that may look really impressive!

Thanks to decorative modifications, guest rooms can get an original and elegant look! The openwork panel mounted above the bed or some interesting ornament made on the furniture will not remain indifferent to the demanding tastes of guests!