ul. Bielska 48, 43-200, Pszczyna
+48 5702240766

Frezowanie Plexi

Frezowanie Plexi

Bezbarwna, kolorowa, matowa, błyszcząca… płyta Plexi, znane szerzej jako szkło akrylowe, występuje w wielu postaciach, umożliwiając stworzenie bardzo oryginalnych i indywidualnych realizacji. Płyta pleksi może zostać poddana formowaniu (gięciu) w wysokiej temperaturze oraz, naturalnie, wycinaniu frezarką. 

Swoją popularność zawdzięcza odporności na światło, wysokiej elastyczności i, co istotne, stosunkowo niskiej cenie. Stosowana w budownictwie, branży dekoracyjnej i reklamowej, stwarza bogate możliwości. 

W płytach Plexi frezujemy:

elementy wyposażenia sklepu/hotelu/stoiskaLitery z Plexi, elementy ekspozycji, emblematy i litery 3D, wszelkiego typu panele reklamowe – nowoczesny i ciekawy efekt gwarantowany! Przezroczysty i kolorowy materiał idealnie się sprawdzi!

elementy architektonicznebariery akustyczne, osłony, przeszklenia, świetliki, ekrany przeciwhałasowe… szkło akrylowe jest wysoce odporne na rozciąganie i inne uszkodzenia mechaniczne, przez co można stosować go nawet w branży budowlanej!

budowa mebli i ich elementów – coraz częściej można spotkać się z meblami wykonanymi z Plexi. Transparentne, designerskie elementy wystroju, można umieścić w sklepie, hotelu czy w domu prywatnym! Technika frezowania CNC zapewni  precyzyjny i schludny efekt końcowy!

Plexiglass milling

Colorless, colorful, matte, shiny … Plexi plate, known more widely as acrylic glass, comes in many forms, enabling creation of very original and individual realizations. Plexiglass can be subjected to forming (bending) at high temperature and, of course, cutting with a milling machine. 

It owes its popularity to light fastness, high flexibility and, what is important, a relatively low price. Used in construction, decorative and advertising industries, it creates rich possibilities. 

In Plexiglas we mill:

elements of shop / hotel / stand equipmentPlexiglas letters, exhibition elements, emblems and 3D letters, all types of advertising panels – a modern and interesting effect guaranteed! Transparent and colorful material works perfectly!

architectural elementsacoustic barriers, covers, glazing, skylights, anti-noise screens … acrylic glass is highly resistant to stretching and other mechanical damage, so it can be used even in the construction industry!

construction of furniture and their components – more and more often you can meet with furniture made of Plexiglas. Transparent, designer elements of the decor, you can put in a store, hotel or private house! The CNC milling technique will ensure a precise and neat end result!

frezowanie plexi pleksi pszczyna wzornik