ul. Bielska 48, 43-200, Pszczyna
+48 570 224 766

Frezowanie Konfetti

Frezowanie Konfetti

Frezowanie konfetti. Materiałem dość nietypowym, ze względu na jego strukturę i sposób wytwarzania, jest polietylenowa płyta konfetti PE. Produkowana z tworzywa wtórnie przetworzonego, jest tańszą i bardziej ekologiczną odmianą polietylenu.

Wielokolorowe płyty konfetti są dostępne w różnych wersjach kolorystycznych, i zazwyczaj posiadają deseń barwnych cętek lub marmuru, będących efektem procesu powstawania tego tworzywa, czyli recyklingu polimerów polietylenowych. Są stosowane głównie tam, gdzie kolor danego elementu nie ma pierwszorzędnego znaczenia.

Stosowanie regeneratu polietylenu jest uzasadnione i wskazane z punktu widzenia ekologii, należy jednak pamiętać, że Konfetti, będąc produktem z odzysku, jest materiałem o właściwościach nieco gorszych od produktu pierwotnego. Płyta Konfetti będzie więc mniej odporna na ścieranie czy uszkodzenia mechaniczne.

Konfetti PE, tak samo jak klasyczny polietylen, łatwo poddaje się obróbce mechanicznej; frezowanie, nawiercanie i wykonywanie otworów w tym materiale jest łatwe i umożliwia precyzyjne wykończenie detali.

Wybór rodzaju polietylenu do wykonania danego projektu należy rozważyć pod kątem jego późniejszego przeznaczenia; właściwości mechaniczne i termiczne danego polimeru mogą mieć spore znaczenie dla trwałości stworzonego produktu.

Milling the Confetti board

A polyethylene PE confetti plate, due to its structure and manufacturing method, is rather unusual material. Manufactured from recycled plastic, is a cheaper and more ecological variant of polyethylene.

Multicolour confetti plates are available in many colours, and usually have a pattern of coloured spots or marble, resulting from the process of formation of this material, i.e. the recycling of polyethylene polymers. They are used mainly where the colour of a given element is not of primary importance.

The use of polyethylene regenerate is justified and indicated from the point of view of ecology, however, it should be remembered that Confetti, being a recycled product, is a material with properties slightly worse than the original product. The confetti board will be less resistant to abrasion or mechanical damage.

PE confetti, like classical polyethylene, can be machined easily; milling, drilling and making holes in this material is easy and enables precise finishing of details.

The choice of type of polyethylene to carry out a given project should be considered in terms of its subsequent use; mechanical and thermal properties of given polymer may have a significant effect on the durability of the product created.

pl_PLPL