Bielska 48; 43-200 Pszczyna
+48 570 224 766

Panele elewacyjne z kasetonów kompozytowych

Frezowanie CNC paneli elewacyjnych

Panele elewacyjne z kasetonów kompozytowych

Frezowanie cnc paneli elewacyjnych. Ah, jakżeby wyglądała współczesna miejska architektura bez udziału aluminiowych płyt kompozytowych! Bez żadnej wątpliwości rzec można, że nigdy nie byłaby tak imponująca jak dzięki nim jest. Element architektoniczny pożądany przez wiele przedsiębiorstw, chcących włączyć budynki swoich siedzib do modernistycznej estetyki nowoczesnego designu centrum miasta.

Aluminiowe płyty kompozytowe zdają się być produktem niemal idealnym; niezwykle trwałe, odporne na działanie szkodliwych warunków atmosferycznych, a jednocześnie świetnie nadające się do cięcia! Dzięki możliwości ich obróbki, istnieje olbrzymi wybór układu płyt na elewacji, tak samo jak ich kolorów czy motywów ozdobnych.

Najczęstszym przeznaczeniem aluminiowych płyt kompozytowych są elewacje budynków biurowych, centrów handlowych, budynków przestrzeni publicznej, obiektów handlowych i przedsiębiorstw. Niemniej jednak, płyty są również instalowane na elewacjach domów prywatnych a nawet wewnątrz budynków, pełniąc funkcję paneli ściennych lub sufitowych, będąc częścią wystawy sklepowej czy służąc jako element lady biurowej.

Spod frezu naszych obrabiarek CNC wychodzą perfekcyjnie wycięte płyty, gotowe żeby odmieniać wygląd fasad europejskich przedsiębiorstw! Nasza wyspecjalizowana kadra dba o każdy detal, przygotowując gotowe kasetony do transportu i bezproblemowego montażu na miejscu!

Facade panels with composite panels

What would contemporary urban architecture look like without aluminum composite panels! There is no doubt that it would never be as impressive as it is with them. An architectural element desired by many companies wishing to incorporate the buildings of their headquarters into the modernist aesthetics of modern design of the city center.

Aluminum composite panels seem to be almost ideal product; extremely durable, resistant to damaging weather conditions and, at the same time, perfect for cutting. Thanks to the possibility of their treatment, there is a huge selection of panels on the facade, as well as their colours or decorative motifs.

The most common purpose of aluminum composite panels are elevations of office buildings, shopping centers, public space buildings, commercial buildings and enterprises. Nevertheless, the boards are also installed on the facades of private homes and even inside buildings, constituting a wall or ceiling panels, being part of a shop display or serving as element of an office counter.

A perfectly cut-out plate comes from the cutter of our CNC milling machines, ready to change the appearance of facades of European companies! Our specialized staff takes care of every detail, preparing ready-made composite panels for transport and trouble-free assembly on site!

Frezowanie paneli ażurowych

Frezowanie panelu elewacyjnego 4mm

Frezowanie i składanie kasetonów elewacyjnych

Frezowanie i składanie kasetonów elewacyjnych

Call Now Button