Bielska 48; 43-200 Pszczyna
+48 570 224 766

Frezowanie HDF

Frezowanie HDF

HDF

HDF kołem się toczy

Frezowanie HDF. Obecnie realizujemy serię kół, kółek i kółeczek dla naszego Klienta. HDF idealnie nadający się do zabezpieczenia produktu a także do produkcji mebli i drzwi. Jest to produkt z ekologicznego tworzywa, włókien drewnianych, płyty HDF są dobrą alternatywą dla sklejki. Ich niezwykle twarda i zwięzła struktura jest odpowiednim tworzywem do poddania go obróbce maszynowej.

frezowanie hdf
frezowanie hdf
frezowanie hdf

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Frezowanie HDF

Frezowanie HDF

Frezowanie HDF, Płyta HDF (High Density Fibreboard) różni się od MDF tak naprawdę tylko zwiększoną gęstością. Materiał pozostaje ten sam: produkowane z ekologicznego tworzywa, włókien drewnianych, płyty HDF są dobrą alternatywą dla sklejki. Ich niezwykle twarda i zwięzła struktura jest odpowiednim tworzywem do poddania go obróbce maszynowej. Warto podkreślić, że płyty pilśniowe są często lepszym rozwiązaniem niż użycie litego drewna, za co odpowiedzialna jest ich gęstość, prawie dwa razy większa niż oryginalny materiał drewniany!

Płyty HDF sprawdzają się m.in. w frezowaniu takich elementów jak:
panele podłogowe – Do produkcji przedmiotów wymagających użycia solidniejszego materiału, takich jak podłogi, płyty HDF nadają się doskonale. Ich koleżanki o mniejszej trwałości sprawdzą się w miejscach mniej eksploatowanych.

Drzwi wewnętrzne – HDF jest popularnym materiałem wykorzystywanym do produkcji drzwi ze względu na jego odporność na urazy mechaniczne. Jest to cecha bardzo istotna w przypadku powierzchni codziennie narażanych na uszkodzenie.

Wykończenie szuflad i tylnych ścian mebli – Jak powszechnie wiadomo, szuflady często ulegają uszkodzeniu ze względu na ich częste używanie. Płyta HDF może być wykorzystana jako ich dno, wzmacniając tym samym ich konstrukcję.

Uzupełnienie mebli – Płyty HDF są stosowane jako oprawy i plecy luster, obrazów, skrzynek. Ich twardość jest odpowiednia do wykonania powierzchni usztywniających, a niewielka grubość jest wręcz idealna do tego typu elementów.
Oprócz tego, z HDF, tak jak z innych materiałów wyfrezujemy dla Was ścianki działowe, barierki, panele ażurowe, dekoracje ścienne i wszystkie inne elementy wystroju, które będą potrzebne!

HDF milling

HDF (High Density Fibreboard) differs from MDF in fact only increased density. The basis remains the same: made of eco-friendly material, wood fibers, HDF boards are a good alternative to plywood. Their extremely hard and concise structure is a suitable material for machining. It is worth emphasizing that fibreboards are often a better solution than using solid wood, because of their density, almost two times more than the original wooden material!
HDF boards are used, among others in milling such elements as:

Floor panels – For the production of objects that require a more solid material, such as floors, HDF boards are perfect. Their colleagues with less durability will prove themselves in less exploited places.

Interior doors – HDF is a popular material used for the production of doors due to its resistance to mechanical injuries. This is a very important feature in the case of surfaces exposed to damage every day.
finishing of drawers and back walls of furniture – As is well known, drawers are often damaged due to their frequent use. HDF board can be used as their bottom, thus strengthening their construction.

Complementing furniture – HDF boards are used as binding and backs of mirrors, paintings or boxes. Their hardness is suitable for making stiffening surfaces, and the small thickness is almost ideal for this type of elements.
In addition, with HDF, as with other materials, we mill for You partitions, railings, openwork panels, meshes, wall decorations and all other design elements that You will need!

Call Now Button