ul. Bielska 48, 43-200, Pszczyna
+48 5702240766

Frezowanie sklejki

Frezowanie w sklejce

Frezowanie sklejki.

Sklejka jest materiałem kompozytowym łatwo poddajacym się obróbce. Ważnym aspektem jest fakt, iż zbudowana jest z cienkich warstw różnych gatunków drewna sklejonych ze sobą. Dostepne na rynku są sklejki suchotrwałe (do użytku wewnętrznego) i wodoodporne (do użytku zewnętrznego), różniące się rodzajem użytego w ich produkcji kleju.

Frezowanie sklejki, wycinanie w sklejce.

Ze względu na  fakt, że składa się z wielu warstw jest tworzywem niezwykle odpornym na uszkodzenia wywołane rozciąganiem czy wyginaniem. W rezultacie jest to bardzo plastyczny materiał, który pozwala frezować w nim nawet bardzo skomplikowane motywy. Wykorzystując właściwości sklejki, wykonujemy panele ażurowe o różnej grubości. Ciekawy efekt estetyczny gwarantuje złożona struktura sklejki, w której widoczne są warstwy i słoje użytego drewna co bez wątpienia nadaje sklejce naturalny charakter.

Frezowanie sklejki jako usługa pozwala na wykonanie  paneli ażurowych
z których wykonujemy m.in.:

ścianki działowe – Przesuwane lub stacjonarne, to prosty sposób na wydzielanie pomieszczeń i stanowisk pracy. Lekkość sklejki w rezultacie  jest wręcz idealna do realizacji tego typu projektów.

parawany i balustrady – Innym rozwiązaniem dla podziału przestrzeni są parawany. Taki element z wyfrezowanym motywem będzie nie tylko funkcjonalny ale stanie się również ciekawą dekoracją!

meble i fronty meblowe – Alternatywą dla popularnego drewna są meble wykonane ze sklejki. Wbrew pozorom mogą być równie efektowne jak drewniane,  jeszcze bardziej będziemy zadowoleni po olejowaniu bądź lakierowaniu  co zabezpieczy ich powierzchnię.

osłony kaloryferów – Chyba nie ma lepszego rozwiązania na ukrycie nieestetycznego kaloryfera. Ażurowy wzór zamieni go w prawdziwe dzieło sztuki, zachowując przy tym jego moc grzewczą.

sufity podwieszane – Przede wszystkim lekka sklejka doskonale nadaje się do wykonania elementów wiszących. Sufit z panelów ażurowych jest bezsprzecznie niebanalnym elementem dekoracyjnym, który dodatkowo nie zajmuje powierzchni pomieszczenia!

Kończąc warto dodać, że realizaujemy projekty w dużym i małym formacie. Frezujemy kompozycje z naszej oferty, jak również własne propozycje klienta. Na koniec zachęcamy do zapoznania się z naszymi kolekcjami gotowych wzorów! Frezowanie sklejki to nasza specjalność.

Milling plywood

Plywood is a composite material easily processed. It is made of thin layers of different types of wood glued together. Available on the market are interior (for dry conditions) and exterior (water-resistant) plywood, differing in the type of glue used in their production.
Plywood is a material extremely resistant to damage caused by stretching or bending. It is a very plastic material that allows to mill even very complicated motifs in it. Using the properties of plywood, we make openwork panels of various thickness. An interesting aesthetic effect is guaranteed by the complex structure of the plywood, in which the layers and jars of used wood are visible.

We mill the openwork panels from plywood,
from which we make among others:

partition walls – Sliding or stationary are a simple way to separate rooms and workplaces. Lightweight plywood is perfecty suited for this type of project.
screens and balustrades – Other solutions for the distribution of space are screens. This element with a milled motif will be not only functional but will also provide an interesting decoration!
furnitures and furniture fronts – Plywood furnitures are an alternative to popular wood. Contrary to appearances, they can be as effective as wooden ones. Oiling or varnishing will protect their surface.
radiator covers – There is no better solution to hide an unaesthetic radiator. The openwork design will turn it into a real work of art, while maintaining its heating power.
suspended ceilings – Lightweight plywood is great for making hanging elements. The ceiling made of openwork panels is an original decorative element that doesn’t occupy the room’s surface!

In sum, we implement projects in large and small format. We mill the compositions from our offer as well as the customer proposals. We encourage you to familiarize yourself with our collections of ready-made designs!

Frezowanie sklejki