ul. Bielska 48, 43-200, Pszczyna
+48 5702240766

Frezowanie Polietylenu

Frezowanie, wycinanie cnc Polietylenu PE, HDPE

Frezowanie polietylenu PE. Jedno z popularniejszych tworzyw sztucznych o bardzo szerokim zastosowaniu i niezwykle cenną kombinacją cech fizycznych, wśród których na pierwszy plan wychodzi jego znakomita odporność na ścieranie i odporność na agresywne substancje chemiczne.

Polietylen charakteryzuje się doskonałą skrawalnością, zachowując przy tym odporność na powstawanie uszkodzeń wynikających z korozji naprężeniowych. Jego właściwości czynią go materiałem idealnym do produkcji elementów wystawionych na stałą eksploatację i ścieranie. Z polietylenu korzystają takie gałęzie przemysłu jak:

elektrotechnika– wtyczki, uchwyty, elementy izolujące, osłony kabli metalowych

przemysł spożywczy– elementy wnętrz zakładów, drzwi, wykończenie ścian, pojemniki do przechowywania żywności, deski do krojenia

meblarstwo– elementy mebli podlegające obciążeniom, meble ogrodowe

transport– prowadnice ślizgowe, profile, koła zębate, szyny

budownictwo– drzwi w obiektach przemysłowych, wykładziny silosów, zsypów

obiekty sportowe i rekreacyjne– wykładziny basenów, zjeżdżalnie i podobne akcesoria placów zabaw, sztuczne lodowiska

W polietylenie można również wyfrezować akcesoria dekoracyjne oraz wykonać grawerowanie, uzyskując tym samym bardzo nowoczesny design, który zapewnia sama struktura tego tworzywa.

Milling in PE polyethylene

One of the most popular plastics with a very wide range of applications and an extremely valuable combination of physical features, among which its excellent abrasion resistance and resistance to aggressive chemicals comes first.

Polyethylene is characterized by excellent machinability, while maintaining resistance to damage resulting from stress corrosion. Its properties make it an ideal material for the production of components exposed to constant use and abrasion. Polyethylene is used by industries such as:

electrotechnics– plugs, holders, insulating elements, metal cable covers

food industry– interior elements of plants, doors, wall finish, containers for food storage, cutting boards

furniture– furniture items subject to burdens, garden furniture

transport– sliding guides, profiles, gears, rails

construction– doors in industrial facilities, silo linings, chutes,

sports and recreation facilities– swimming pool linings, slides and similar accessories of playgrounds, artificial ice rinks

Polyethylene can also be used to mill decorative accessories and engrave, thus obtaining a very modern design that provides the structure of this material.