ul. Bielska 48, 43-200, Pszczyna
+48 570 224 766

Frezowanie Aluminium

Frezowanie aluminium

Frezowanie aluminium. Ten srebrny, błyszczący metal odnotował swe zasługi w naprawdę wielu branżach. Produkcja puszek w przemyśle spożywczym czy elementów pojazdów to dopiero początek możliwości jakie stwarza aluminium. Mocny konkurent stali, ze względu na odporność na zimno i korozję, przyjazny środowisku, elastyczny i plastyczny metal jest odpowiednim kandydatem do poddania go obróbce mechanicznej. Stopy aluminium, w zależności od zawartości krzemu, różnią się twardością i skrawalnością.

z aluminium wykonuje się m.in.:

elementy zewnętrzne budynków – Popularnością cieszą się fragmenty budynków wykonane z aluminium, na przykład ściany kurtynowe czy ramy okien. Odporność na temperatury i rdzewienie jest tu istotną zaletą tego tworzywa!

balustrady, obudowy, poręcze, odboje – Istnieje mnóstwo elementów architektonicznych, które chronią fragmenty wnętrza i zabezpieczają przed różnymi niebezpieczeństwami ich użytkowników. Wykonane z aluminium, gwarantują praktyczność i nowoczesny design!

parapety, listwy wykończeniowe – Blacha aluminiowa spełnia swoją rolę w wykonaniu tego typu elementów. Łatwość jej wyginania, cięcia i skrawania jest tutaj sporym plusem!

tabliczki przemysłowe, znaki firmowe, loga – Wszelkiego typu artykuły reklamowe i oznaczenia wykonane z metalu będą trwałe i estetyczne. Aluminium sprawdza się równie dobrze w warunkach zewnętrznych!

Aluminum milling

This silver, shiny metal has seen its merits in many branches. The production of cans in food industry or vehicle’s elements in automotive industry is just the beginning of possibilities offered by aluminum. A strong steel competitor, due to its resistance to cold and corrosion, environmentally friendly, flexible and plastic metal is a suitable candidate for mechanical treatment. Aluminum alloys, depending on the silicon content, differ in hardness and machinability.

from aluminum are made, among others:

external elements of buildings – Fragments of buildings made of aluminum, for example curtain walls or window frames, are very popular. Resistance to temperature and rusting is an important advantage of this material!

balustrades, casings, handrails, baffles – There are a lot of architectural elements that protect fragments of the interior and protect their users from various dangers. Made of aluminum, they guarantee practicality and modern design!

window sills, finishing strips – Aluminum sheet fulfills its role in this type of elements. The ease of bending, cutting and machining is a big plus here!

industrial plates, trademarks, logos – All types of advertising items and signs made of metal will be durable and aesthetic. Aluminum works just as well in outdoor conditions!

Frezowanie aluminium, frezowanie pszczyna śląsk

Zobacz więcej naszych realizacji
pl_PLPL