ul. Bielska 48, 43-200, Pszczyna
+48 570 224 766

Frezowanie wycinanie silikonu

Wycinanie i frezowanie cnc silikonu

Wycinanie i frezowanie cnc  silikonu. Praktyczność i powszechność silikonów czyni je materiałami wręcz niezbędnymi w bardzo wielu dziedzinach, przede wszystkim jednak, stosowane są w branży budowlanej. Obok powszechnie znanych i stosowanych silikonów w sprayu, dostępne na rynku są płyty silikonowe, które można poddać obróbce cięciem CNC.

Najczęstszym zastosowaniem silikonu w tej postaci jest, tak samo jak w przypadku silikonów w innych postaciach, wykonanie uszczelnień technicznych. Poza tym rodzajem produktów, istnieje całe mnóstwo innych, takich jak pierścienie, podkładki, korki zatyczkowe i wszelkiego rodzaju elementy silikonowe wykonywane pod konkretny projekt i konkretne zastosowanie. Wycinanie z litego silikonu wyzwaniem dla plotera CNC z pewnością nie jest – precyzyjne i dokładne odwzorowanie zamówionego kształtu jest gwarantowane. Odpowiednie właściwości fizyczne płyty silikonowej, jak chemiczna obojętność czy wodoodporność, połączone z precyzją wykonania, pozwalają otrzymać perfekcyjny produkt.

Citing and Milling of silicone.

The practicality and universality of silicones makes them even indispensable materials in many areas, but above all, they are regularly used in the construction industry. In addition to the commonly known and used silicone spray, silicone boards are available on the market, as well, and those can be milled on CNC machines.

The most common application of silicone in this form is, the same as in the case of silicones in other forms, the execution of technical seals. In addition to this type of products, there are a whole lot of others, such as rings, washers, stoppers and all kinds of silicone elements made for a specific design and for specific application. Cutting out a solid silicone is definitely not a challenge for a CNC cutter – precise and accurate reproduction of the ordered shape is guaranteed. Appropriate physical properties of the silicone board, such as chemical inertness or water resistance, combined with precision of manufacture, allow you to obtain a perfect product.

pl_PLPL