ul. Bielska 48, 43-200, Pszczyna
+48 570 224 766

Frezowanie Poliamidu

Frezowanie poliamidu

Frezowanie i wycinanie cnc w poliamidzie

Wycinanie CNC poliamidu,
www.frezujemy.com

Frezowanie CNC sita z poliamidu.

Frezowanie sita z poliamidu,
www.frezujemy.com

Wycinanie cnc elementów z poliamidu

Frezowanie poliamidu,
www.frezujemy.com

frezowanie 3D poliamidu frezem stożkowym

Frezowanie poliamidu frezem stożkowym
www.frezujemy.com

Frezowanie i wiercenie cnc poliamidu

Frezowanie otworów w poliamidzie
www.frezujemy.com

Poliamid – tworzywo krystaliczne, występujące w wielu rodzajach o określonych właściwości technicznych.

Poliamid jest materiałem bardzo wytrzymałym, odpornym na uszkodzenia mechaniczne i chemiczne. Co więcej, działa jak izolator, tłumiąc drgania i dźwięki. Może być również wystawiony na bezpośredni kontakt z wilgocią, co zawdzięczamy jego wysokiej higroskopijności. Poliamid jest tworzywem wręcz stworzonym do obróbki frezowaniem czy cięciem. Jest sprężysty i jednocześnie odpowiednio twardy.

Wykorzystywany w wielu branżach przemysłowych, takich jak budowa maszyn i pojazdów (łożyska, części maszyn, filtry paliwowe) czy branży transportowej (śruby okrętowe, prowadnice, rolki transporterów), może być stosowany do produkcji takich elementów jak:

akcesoria meblowe, elementy okien, krzeseł – odporny na zarysowania poliamid zachowuje swoją powierzchnię w dobrym stanie, nawet przy częstej eksploatacji.

obudowy i elementy zamocowań– twardy i sztywny poliamid nadaje się do produkcji elementów ochronnych i mocujących. Jego wysoka plastyczność gwarantuje odporność na wgniecenia i ścieranie.

opakowania (przemysł spożywczy)– poliamid wykorzystuje się również w przemyśle spożywczym, głównie ze wzlędu na jego odporność na kwasy, zasady i tłuszcze.

kołki, klamki, rolki meblowe i inne akcesoria– dobre właściwości ślizgowe czynią go odpowiednim materiałem do wytwarzania tego typu elementów.

wtyki, gniazdka, złącza– poliamid wykazuje sporą wytrzymałość elektryczną; z tego względu stosuje się go w elektronice i elektryce.

Milling in polyamide

Thermoplastic crystalline material, which occurs in many types with specific technical properties.

Polyamide is a very durable material, resistant to mechanical and chemical damage. What’s more, it works like an insulator, suppressing vibrations and sounds. It can also be exposed to direct contact with moisture, which is due to its high hygroscopicity. Polyamide is a material destined for milling or cutting. It is resilient and at the same time hard enough.

Used in many industrial sectors, such as machine and vehicle construction (bearings, machine parts, fuel filters) or the transport industry (ship propellers, guides, conveyor rollers), it can be used as well for the production of such elements as:

furniture accessories, window and chairs elements – the scratch-resistant polyamide retains its surface in good condition, even with frequent use!

enclosures and fasteners– hard and rigid polyamide is suitable for the production of protective and fastening elements. Its high ductility guarantees resistance to dents and abrasion.

packaging (food industry)– polyamide is also used in the food industry, mainly due to its resistance to acids, bases and fats.

pegs, door handles, furniture rollers and other accessories– good sliding properties make it a proper material for making this type of elements.

plugs, sockets, connectors– polyamide has a lot of electrical strength; therefore, it is used in electronics and electricity branches.

ZapiszZapisz

ZapiszZapisz

ZapiszZapisz

ZapiszZapisz

ZapiszZapisz

ZapiszZapisz

ZapiszZapisz

ZapiszZapisz

ZapiszZapisz

ZapiszZapisz

ZapiszZapisz

ZapiszZapisz

ZapiszZapisz

ZapiszZapisz

ZapiszZapisz

pl_PLPL